Mondo

In de zentraditie staat mondo voor een dialoog tussen leerling en leraar. Doel is om een onderwerp of urgente vraag samen te onderzoeken en er inzicht in te verkrijgen.
Zen onder de Dom opereert zonder leraar en we gaan er van uit dat we als groep beoefenaars van elkaar kunnen leren. Vanuit deze houding willen we mondo een plaats gaan geven tijdens onze zazenavonden.
Theoretische kennis over zen is niet vereist; iedereen die aan zazen doet kan meepraten!

Op 8 april is het onderwerp “Zen in je dagelijkse¬† leven”. Mondo staat gepland na de thee.

Ruud